18 March 1971
18. březen 1971

UNESCO

UNESCO

World Year of the Struggle Against Colonialism, Racial Oppression, Fascism, and Apartheid

Světový rok boje proti kolonialismu, rasovému útlaku, fašismu a apartheidu

[Scott®: 1749; POFIS®: 1885]
Missing - Chybi