18 March 1971
18. březen 1971

World Year of the Struggle Against Colonialism, Racial Oppression, Fascism, and Apartheid

Světový rok boje proti kolonialismu, rasovému útlaku, fašismu a apartheidu

Missing - Chybi