27 October 1981
27. říjen 1981

Fight against Smoking

Boj proti kouření

Missing - Chybi