27 October 1981
27. říjen 1981

World Health Organization

Světová zdravotnická organizace

Missing - Chybi