13 July 1983
13. červenec 1983

World Assembly for Peace and Life Opposing Nuclear War, Prague 1983

Světové shromáždéní za mír a život proti jaderní válce, Praha 1983

Missing - Chybi